KONSERT:

Bisse

Dansken tar sitt nyeste album - Tanmaurk - med på Norgesbesøk!

Tid, dato og aldersgrenser 20:00 20+
Billetter Kjøp billett 250,—

Bisse lager Danmarksrevy!
Fredag 23. november utkommer Bisses NIENDE album – Tanmaurk. Dette er Bisses Danmarksrevy og anmeldelse av Danmark. En rêve om moderlandet og revitaliserung av fedrelandet. Albumtittelen er en slags translitterasjon av «Danmark», slik som det nevnes første gang på dansk jord på Den Lille Jellingesten.

Albumet kan også betraktes som sangskriverens forsøk på en translitterasjon av hans egen personlige danmarkshistorie.

Med ‘Tanmaurk’ slutter Bisses såkaldte Landstriologi, som startet med ‘Høilandet’ etterfulgt av barndomsalbumet ‘19.06.87’. Bisse marsjerer således fra dødens hinsidige høyder med ned gjennom barndommens avblomstrende daler og inn i de verdslige danske marke(de)r.

I forbindelse med albumet drar kunstneren på en liten turné som han kaller for Tanmaurkrevyen. han medbringer sin faste bissebande bestående av Zukanovic (synths), Lars Bech Pilgaard (gitar), Bjørn Heebøll (trommer) og Mads Brinch (bass).

Program

november

desember

januar

februar

mars

april