LITTERATUR PÅ BLÅ:

Tid for tidsskrift – NB! Flyttet til Ingensteds!

hver tirsdag

Tid, dato og aldersgrenser 19:00 20+
Billetter 30,—

NB! FLYTTET TIL INGENSTEDS! Ingensteds ligger på rett ved Blå, til venstre for vår inngang. 

«Heldigvis har vi tidsskriftene», sukker vi tungt når nyhetene om kommersialiseringen av bokbransjen og de store avisenes kutt i kunst- og litteraturdekningen når oss. Etter at VG i høst valgte å kutte sine litteraturanmeldelser til et minimum, har diskusjonen om litteraturens plass i offentligheten tiltatt. I en slik virkelighet blir også litteraturtidsskriftenes posisjon, både som allmenne kulturbærere og som arena for utforskning, eksperimentering, refleksjon og dybde, ekstra synlig.

På Blå denne kvelden møtes to ferske tidsskriftredaktører til samtale om litteraturen, offentligheten og kritikken. Preben Jordal og Alberte Bremberg er nye redaktører for henholdsvis Vinduet og Bokvennen. Hvilke ambisjoner har de på vegne av sine tidsskrifter? Hvilke tanker gjør de seg om litteraturtidsskriftenes rolle og betydning i offentligheten? Hva slags arena skal litteraturtidsskriftene være når litteraturens plass i offentligheten ellers er under press?

Preben Jordal har lang fartstid som kritiker og oversetter. Han er tidligere redaksjonsmedlem i Vagant (2001–2008) og har blant annet sittet i Vinduets redaksjon det siste året.

Alberte Bremberg er forfatter, journalist og oversetter med bakgrunn fra forskjellige medier, forlag og nordisk/internasjonalt litterært samarbeid. Hun er blant annet utdannet i journalistikk, film- og medievitenskap, nordisk språk og idéhistorie og har tatt det nordiske forfatterstudiet ved Biskops Arnö.

 

Program

april

mai

juni

august

oktober

november