KONSERT:

Goylem Space Klezmer

balkan, klezmer, kunstmusikk og elektrifisert midt-østen pop

Time, date & age restrictions 20:00 20+
Tickets Get tickets 250,—

Goylem space klezmer har fylt Oslo med klezmer siden dets begynnelse for 10 år siden. Goylems lydbilde kan beskrives som et bastardisert møte mellom balkan, klezmer, kunstmusikk og elektrifisert midt-østen pop. Tenkt deg at du er på tyrkiabåten og har trøkka i deg litt mye raki og brødet er infisert av melsopp, dette er opplevelsen av goylems særskilte musisk-spirituelle praksis: Signalarbeidet – en pågående serie eksperimenter i å lokalisere og høste universets selve Ur-lyd.

Program

March

April

May

December