RELEASEKONSERT:

Hanne Kolstø

'While We Still Have Light' kommer 6. november!

Time, date & age restrictions 20:00 20+
Tickets Get tickets 220,—

Hanne Kolstø roterer som en skypumpe. Hvert år sveiper hun forbi oss med ting hun har plukket opp og sluppet ned på ei plate og vi andre får følelsen av at vi står helt stille, mens hun går i langsomme sirkler.

I begynnelsen av november slipper Kolstø sitt femte album på like mange år. Et overambisiøst prosjekt for de fleste, men Kolstø forteller at konseptet tvang seg frem under arbeidet med de fire første platene.

”Fem plater. Fem år av livet mitt. Fem år kor tekst gradvis har blitt viktigare, kor eg føler eg har funne ut meir om korleis eg ser på tilvéret og folka rundt meg og meg sjølv opp i alt. Fem år kor det har svinga mykje i dei store kjenslene”, sier Hanne selv om årene som har gått siden det første soloalbumet, Riot Break ble sluppet.

Tre av fire av Kolstøs foregående album har blitt nominert til Spellemann, og alle har fått strålende omtaler av anmeldere i inn- og utland.

Det føltes naturlig å avslutte med et album som handler om avskjed:

“While We Still Have Light” spelar på temaet avskjed som kan tolkast på så mange ulike måtar. Midt i dette står tvilen; tvilen rett før ei avgjerd, tvilen før ein vel å bryte ut av dårlege mønster, tvilen før ein vel å gå frå ein ven eller kjærast, før ein vel å gå inn i eit mørker med eit håp om at det kanskje finnest meir lys på andre sida”, fortsetter Kolstø.

Det er heldigvis ikke snakk om et endelig farvel med Kolstø som artist, selv om hun sier at hun i etterkant av hvert album gir seg selv friheten til å velge om dette er noe hun stadig vil fortsette med. Og vi er glade for at Hanne Kolstø fortsetter å øse av sitt tilsynelatende utømmelige overflødighetshorn av gode melodier, personlige tekster og musikalsk egenart.

Deler av While We Still Have Light er spilt inn i Oceansound Recordings på Giske, som ligger en liten time unna hjembygda til Kolstø, Sykkylven.

Mangeårige produsent og samarbeidspartner Øyvind Røsrud Gundersen er denne gang involvert mer i skriveprosessen, noe som blant annet har medført utstrakt bruk av to trommesett, siden de begge er så glad i spille trommer.

Eivind Buene, en av landets mest anerkjente samtidskomponister, har skrevet strykerarrangementene.

While We Still Have Light slippes på Jansen Plateproduksjon 6.november

Program

July

August

September

October

November

December

January

April