LITTERATUR:

Litteratur på BLÅ: Debutantsamtale

Ulla Svalheims «Til Troende»

Time, date & age restrictions 19:00 20+
Tickets 50,—

Ulla Svalheim har nylig utgitt sin første roman: Til troende. Den handler om Bie Veronika, en seksten år gammel jente som baler med noen ganske dyptgående trosspørsmål. Hun har fått sommerjobb som kirkegårdsarbeider og surrer hver dag rundt graven til en nylig avdød klassekamerat. Her, midt i den norske sommeren, leter Bie V etter Gud og mening.

Den siste dagen i februar, det vil si mandag den 28.2, kommer Ulla til Blå for å snakke om Bie V, oppvekst og tro. Og ikke minst skal vi feire bokutgivelsen!

Til troende har blitt godt mottatt. Morgenbladets Vilde Sagstad Imeland skriver blant annet: «Romanens følsomhet for de tilforlatelige og konkrete sidene ved et ungt menneskes liv kan minne om det Maria Navarro Skaranger lykkes så godt med i sine bøker. Til troende insisterer hverken på å være alvorlig eller dyp, men oppleves kanskje nettopp derfor likevel som begge deler».

Ulla Svalheim er (ved siden av å være forfatter) litteraturkritiker og redaktør for BLA – Bokvennen Litterære Avis.

Samtalen ledes av Marthe Udnæs fra redaksjonen.

Dørene åpner klokka 19,
samtalestart er 19.30.

CC: 50,-

Program

March

April

May

December