LITTERATUR PÅ BLÅ:

I dybden: Tone Hødnebø

sesongstart!

Tid, dato og aldersgrenser 19:00 20+
Billetter 50,—

Høsten 2016 utga Tone Hødnebø sin første diktsamling på åtte år, ”Nytte og utførte gjerninger”, det som må kunne kalles en begivenhet i norsk poesi. Diktene kan leses som en kampsone mellom det vi erfarer umiddelbart, og det vi forsøker å forklare eller fortelle til noen andre enn oss selv. Sentrale motiver som går igjen, er knyttet til hvordan vi speiler oss i omgivelsene og omvendt – og hvordan vi kan vite om det vi ser og hører, er sant.

Tone Hødnebø har utgitt en rekke diktsamlinger siden debuten ”Larm” i 1989. Hun har vunnet flere priser og utmerkelser, og også virket som gjendikter i disse årene, sist av Anne Carsons ”Glass, ironi og Gud” (2014). I etterordet til hennes egenartede gjendiktning av Emily Dickinson (”Skitne lille hjerte”, 1995) skriver Hødnebø noe som like gjerne kan gjelde for hennes egen diktning: ”Hos Dickinson bryter de religiøse, naturvitenskapelige og høylitterære stilleiene høylydt og skjærende mot hverandre. Vesensforskjellige typer materiale blir skrudd sammen i den dickinsonske språkmaskinen: parlamentet sammenlignes med nervene, hjernen med himmelen, utopi med topografi, og en spaltning i hjernen med et flokete garnnøste.”

Med utgangspunkt i den nyeste samlingen åpner Litteratur på Blå vårens sesong med en dybdesamtale med Tone Hødnebø om hennes forfatterskap. Samtalen tar utgangspunkt i den nyeste samlingen, og vil blant annet handle om forholdet mellom minne og historie i Hødnebøs forfatterskap, den personlige historiens forhold til den kollektive fortellingen, om litterære og vitenskapelige forelegg og om gjendiktningens betydning for hennes eget arbeid.

Som samtalepartner denne kvelden har Hødnebø med seg Morgenbladet-kritiker Carina Elisabeth Beddari.

Skrevet om ”Nytte og utførte gjerninger”:

”Diktsamling som appellerer ved sin pragmatiske tittel og sin poetiske-intellektuelle tenkemåte.”
Margunn Vikingstad, Morgenbladet

”Hødnebøs dikt er selvgranskende gåter som belyser livets paradokser.”
Espen Stueland, Klassekampen

«Lærde og utfordrande dikt, ofte i språk henta frå realvitskap, som tvingar lesaren til å sjå stadig nye samanhengar og stilla spørsmål ved etablerte posisjonar.
Knut Ødegård, Vårt Land

«Tone Hødnebøs dikt gir svimlende innsikt i personlig sannhet.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

Program

mai

juni

juli

august

september

oktober

november

desember

januar