HVER TIRSDAG:

Litteratur På Blå: Nye narrativ i spennet mellom gaming og litteratur

debatter, samtaler og intervjuer

Tid, dato og aldersgrenser 19:00 20+
Billetter 50,—

Hva skjer med narrativene når medieformen blir flytende og konvergerer mot det multimediale? Litteratur på Blå vier en kveld til nye narrativ som befinner seg i spennet mellom litteratur og spill. Den 3. november inviterer vi forfatteren av en Choose your own adventure-roman, en del av teamet bak et prisvinnende spill og en professor med spesialkompetanse på digitallitteratur, til samtale.

De seneste årene har det dukket opp stadig nye hybrider mellom dataspill og litteratur. På nett finnes alt fra selvgenererende algoritme-poesi, til nettbrettbaserte klikk-og-pek-historier. Teknologisk nyvinning gir spillprodusenter muligheten til å skape enorme verdener der spilleren velger sitt eget hendelsesforløp. Side om side med slike Åpen verden-spill, finnes flere spill der den narrative strukturen ligger fastlagt, og spillopplevelsen fokuseres mot historiefortelling og estetikk fremfor interaktivitet.

Hvor går grensen mellom spill og litteratur, og hvilke overlapp finnes? Hvilke nye former for litteratur kan oppstå, og hvilke muligheter finnes, i gråsonen mellom spill og litteratur? Hva slags narrativer befinner seg i disse krysningspunktene, og hvordan forhandle mellom historiefortelling versus tilpasning av interaktive aspekter på skjerm eller papir? Dette er noen av spørsmålene vi stiller oss, når litteratur på blå inviterer til spillkveld.

I panelet:
Bjarte Arneson er forfatter og tekstforfatter. Han debuterte med novellesamlingen Dette forandrer alt (Tiden, 2010) og driver twitterkontoen @Kongendin sammen med Odd Magnus Williamson. Arnesons seneste bokutgivelse, er den interaktive romanen Historien om Jørn eller Torgeir Bråten, som utkom denne høsten på Tiden.

Kristina Halvorsen arbeider med markedsføring og spillutvikling i Krillbite Studio. Fra NTNU har Halvorsen mastergraden i visuell kultur med oppgaven: Ludonarrativ dissonans og konsonans. En analyse av fiksjonsinnlevelse og spilldesign i historiedrevne dataspill. Krillbite Studios står blant annet bak det prisbelønnede horror-spillet Among the Sleep.

Samtalen vil ledes av Hans Kristian Rustad, førsteamanuensis i humanistiske fag ved Høgskolen i Hedmark. Rustad har doktorgraden i nordisk litteraturvitenskap fra Universitetet i Agder og arbeider særlig med digital kommunikasjon, elektronisk litteratur, multimodalitet og resepsjonsestetikk. Bak seg har han flere publikasjoner og utgivelser om digital litteratur.

Program

april

mai

juni

juli

august

september

oktober

november

desember