LITTERATUR PÅ BLÅ:

Om Judith Butler: Mulighet for liv

debatter, samtaler og intervjuer

Time, date & age restrictions 19:00 20+
Tickets 50,—

Litteratur på Blå inviterer til samtale om Judith Butlers forfatterskap, med særlig vekt på «Frames of War».

Judith Butler er aller mest kjent for sine bøker Gender Trouble (1990) og Bodies that matter (1993), der hun lanserer sin radikale idé om kjønn som performativt. Hennes kjønnsteori har inspirert en hel generasjon teoretikere og har blant annet ledet til utviklingen av den kritiske displinen Queer theory.

I tillegg til å være en anerkjent akademiker og tenker er Butler også aktivist, og hun har blant annet oppfordret til boikott av Israel. I boka Frames of War: When Is Life Grievable? fra 2009 påpeker hun hvordan krig og konflikter framstilles på en slik måte at menneskeliv rangeres: Noen befolkningers lidelser får stor oppmerksomhet, mens andres fremstår som akseptable fordi de aldri har blitt oppfattet som faktisk levende.

Kan vi akseptere måten liv vektes forskjellig på i samfunnsdebatten? Hvor mye er et liv verdt? Hvem sitt liv er verdt å sørge over? I en samfunnsdebatt som stadig tilspisses og der mennesker på flukt og mennesker uten statsborgerskap blir demonisert og nektet innpass i Norge, er Butlers problemstillinger brennaktuelle.

Den 2. februar arrangerer vi en samtale om Judith Butlers tankegods på Litteratur på Blå. Her vil vi både prøve å bli bedre kjent med henne som tenker, og samtidig utforske implikasjonene av ideene hun forfekter i Frames of War.

Til å samtale om Butler har vi invitert:

Begard Reza – antirasistisk feminist, ansatt i Skeiv Verden, leder i Interfem og styremedlem i Solidaritet med Kurdistan OA.

Stine Helena Bang Svensen – kjønnsforsker og ansatt ved NTNU. Bang Svendsen forsker på hva slags rolle kjønn og seksualitet spiller i det nordiske kulturpolitiske landskapet.

Natalie Hope O’Donnell –  kurator for Munchmuseet i bevegelse (2016-2019) og interessert i rom, feminisme og queer-problematikk.

Program

January

February

March

April

May

September

October

November