HVER TIRSDAG:

Litteratur på Blå

Debatt: Nulling og kvalitetsvurderinger i litteraturen

Time, date & age restrictions 19:00 20+
Tickets 50,—

De siste ukene har flere kritisert Kulturrådets innkjøpsordning for skjønnlitteratur. Særlig har Klassekampens sak om økninga i antall avslåtte diktbøker skapt debatt.

Sju diktsamlinger fra etablerte forlag ble nullet av innkjøpsordninga for 2016. Det vil si at de ikke ble funnet gode nok til å bli kjøpt inn til alle landets biblioteker. Til sammenlikning ble bare én roman nullet. Tyder dette på et skjevforhold mellom sjangrene – eller er det et signal om at det utgis for mye dårlig poesi på norske forlag? Er det kanskje forlagsredaktørene som har skylda? Men hva da med de bøkene som får ros hos kritikerne, men som likevel underkjennes av de skjønnlitterære fagutvalgene i Kulturrådet? Hva slags konsekvenser har nullingene for underskogen i norsk litteratur – og bør forfatterne gis en begrunnelse eller få tilbake mulighet til å anke, slik de hadde tidligere? Hvordan står det egentlig til i dagens innkjøpsordning? Og hvem skal avgjøre hva som er god litterær kvalitet?

Litteratur på Blå inviterer til debatt om nulling, kvalitetsvurderinger av poesi, og ryggraden i norsk litteraturpolitikk: statens innkjøpsordning til bibliotekene.

I panelet: lyriker og konsulent Inger Elisabeth Hansen, rådsmedlem i Kulturrådet og tidligere leder i Den Norske Forfatterforening Anne Oterholm, og poet Lars Haga Raavand, som selv ble “nullet” for sin nyeste diktsamling Vannsikt.

Ordstyrer: kommer!

Program

July

August

September

October

November

December

January

April