HVER TIRSDAG:

Litteratur på Blå

debatter, samtaler og intervjuer

Tid, dato og aldersgrenser 19:00 20+
Billetter 50,—

TBA!

Program

juni

juli

august

september

oktober

november

desember

januar