HVER TIRSDAG:

Litteratur på Blå

debatter, samtaler og intervjuer

Tid, dato og aldersgrenser 19:00 20+
Billetter 50,—

TBA!

Program

januar

februar

mars

april

mai