LITTERATUR:

Litteratur på BLÅ Tenke som en rotte

Tenke som en rotte - Vinciane Despret

Time, date & age restrictions 19:00 20+
Tickets 50,—

Tenker rotten?

Dette er et spørsmål som handler om både rotten og oss selv, påpeker vitenskapsfilosofen Vinciane Despret: Det handler ikke bare om hvordan rotten oppfatter verden og sin rolle i den, men også om hvordan vi tenker om oss selv og verden rundt oss.

Hva er det vi forventer å lære (om oss selv) når vi observerer dyr i en rekke kunstige og til dels uetiske situasjoner? Når vi får dem til å lete seg gjennom utallige labyrinter på jakt etter belønning?

Og hva er det vi forventer at dyrene tenker og føler om situasjonen de befinner seg i? Eller for å si det med andre ord: hvorfor spiller dyrenes tanke- og følelsesliv en så liten rolle i etologiske eksperimenter? Jo mer vi fordummer dyrene, desto mer fordummer vi oss selv. Og jo mindre vi bryr oss om dem, desto fattigere blir vår (vitenskapelige) verden.

“Tenke som en rotte” (“Penser comme un rat”) kom ut på norsk på H//O//F forlag i august. Vi feirer utgivelsen med en samtale om boka med Tone Druglitrø, Naïd Mubalegh og Bård Hobæk. Samtalen ledes av redaksjonens Regine Torbjørnsen.

Dørene åpner kl. 19:00, samtalestart kl. 19:30

CC: 50,-

Om panelet:

Tone Druglitrø er forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo (UiO). I sin forskning har hun undersøkt dyrs rolle i biomedisinsk forskning gjennom historien, og hvordan forskere og samfunnet har håndtert etiske problemstillinger rundt dyreforsøk.

Naïd Mubalegh har bakgrunn fra evolusjonsbiologi og vitenskapsteori. Hun arbeider med en avhandling om den historiske og nåværende betydningen av økonomiske modeller for evolusjonslæren (mellom Universitetet i Lisboa, Paris Sorbonne og UiO). Hun forsøker for tiden å forene den teoretiske tilnærmingen med empiriske forslag, der fugler og deres atferd danner et utgangspunkt.

Bård Hobæk har bakgrunn fra filosofi og er doktorgradsstudent i vitenskap- og teknologistudier (STS) ved UiO, hvor han arbeider med en avhandling om lakseoppdrett. Sammen med Naïd Mubalegh har han skrevet etterordet til den norske oversettelsen av Tenke som en rotte.

Program

April

May

December