LITTERATUR PÅ BLÅ:

Nietzsche og litteraturen

debatter, samtaler og intervjuer

Tid, dato og aldersgrenser 18:00 20+
Billetter 50,—

Friedrich Nietzsche er en av modernitetens viktigste tenkere. Han var også en stor forfatter, en mester i skrivekunst, som lekte med et mangfold av litterære former og sjangre i sine skrifter. Nietzsches verker har inspirert flere generasjoner forfattere. Han kalles ofte for «dikterfilosof», men i praksis vies det litterære ved tekstene hans relativt liten oppmerksomhet.

Mandag 24. august inviterer Litteratur på Blå til en helaften om Nietzsche og litteraturen. Vi får tre korte stuntforedrag om emnet av Marit Grøtta, Øystein Skar og Cornelius Jakhelln, som kjenner og har jobbet med Nietzsches verker på hver sin måte. Deretter blir det panelsamtale med Jostein Christensen og Arne Melberg, ledet av Kaja Scherven Mollerin.

Kvelden arrangeres i samarbeid med Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie, og fungerer som opptakt til Salongens tredagers symposium om «Nietzsche og kunsten», som finner sted i Oslo 4.–6. september. Symposiet skal først og fremst sette fokus på forholdet mellom kunst og filosofi i Nietzsches tenkning, men åpner også for å undersøke hvordan hans filosofi har blitt anvendt i kunstnerisk praksis.

Marit Grøtta er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved UiO, med modernistisk litteratur og litterære kortformer blant sine spesialfelt. Hun bidro til utgivelsen av Nietzsches samlede verker på norsk, og skrev etterordet til Menneskelig, altfor menneskelig.

Øystein Skar er universitetslektor i filosofi, og har oversatt flere av Nietzsches verker til norsk, deriblant Moralens genealogi, Den muntre vitenskapen og Tragediens fødsel.

Cornelius Jakhelln er forfatter og musiker, med en mangeårig interesse for Nietzsche. Jakhelln har mastergrader i filosofi fra University of Sussex og Université Paris IV-Sorbonne.

Jostein Christensen er litteraturviter og skrev masteroppgave om Nietzsches prosastil. Han har også bidratt til utgivelsen av Nietzsches samlede verker, og skrev etterordet til Slik talte Zarathustra.

Arne Melberg er professor emeritus i litteraturvitenskap ved UiO, og forfatter av Forsøk på å lese Nietzsche (2001).

Kaja Scherven Mollerin er utdannet litteraturviter, kritiker i Klassekampen og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Agora. Hun er også redaksjonsmedlem og tidligere redaktør av Vinduet, og bidro bl.a. til Vinduets temanummer om Nietzsche i 2015.

Program

juni

juli

august

september

oktober

november

desember

januar