LITTERATUR PÅ BLÅ:

USA-spesial

debatter, samtaler og intervjuer

Tid, dato og aldersgrenser 19:00 20+
Billetter 50,—

Samme kveld som amerikanerne går for å velge ny president varmer vi opp med valgkamp-vorspiel! Du får høre flere foredrag om USA og amerikansk kultur.

Elisabeth Haarr om Dolly Parton
Elisabeth Haarr har tidligere vevd teppet “Hommage til Dolly Parton”, og hun kommer til Blå for å snakke om kvinnefrigjøring, den store og den lille kunsten, og hvordan Dolly Parton balanserer på en knivsegg mellom glamour, hverdagen i en amerikansk småby, tristesse og en ambisjon om å bli større enn Elvis.

Mohamed Abdi om “Mellom verden og meg”
Ta-Nehisi Coates skrev boken “Mellom verden og meg” i 2015, et brev til sin tenåringssønn om å vokse opp som afro-amerikaner i USA og om å kjenne rasisme på kroppen. Abdi skrev en lenger artikkel om boken for Vinduet.

Lars Holm Hansen om populisme
Lars Holm Hansen har nettopp oversatt boka “Hva er populisme?” av Jan-Werner Müller. I tillegg til å vise hvordan populistiske påstander om å representere det “ekte” folket er et angrep på demokratiet, foreslår Müller en rekke strategier for å motvirke populistisk retorikk.

Mer kommer

Om bidragsyterne:
Elisabeth Haarr er tekstilkunstner. Gjennom flere tiår har hun arbeidet som kunstner, pedagog og kunstpolitisk aktivist. Hun har stilt ut i hele Norge, sist på Kunsthall Oslo med utstillingen “Strid”.Mohamed Abdi er skribent, masterstudent i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og fast spaltist i Morgenbladet.

Lars Holm-Hansen er sakprosaoversetter og tidligere universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet oversatt Martin Heideggers “Væren og tid” og «Om det politiske» av Chantal Mouffe.

Program

april

mai

juni

juli

august

september

oktober

november

desember