LITTERATUR PÅ BLÅ:

Musikk i språk + Building Instrument (LIVE)

Time, date & age restrictions 19:00 20+
Tickets 100,—

To ganger velkommen til språkligmusikalsk aften ved Litteratur på Blå, til samtale om relasjonene mellom språk og musikk og til konsert med selveste Building Instrument!

19:00
Musikk i språk (samtale)

Hvorfor er det så vanskelig å sette ord på opplevelsen vi får av å høre på musikk, og hva sier denne vanskeligheten om forholdet mellom musikk og språk?

Vibeke Andrea Tellmann undersøker i sin nylig avleverte doktoravhandling stemmen som møtested mellom språk og musikk. Ved å ta utgangspunkt i en felles opprinnelse og medialitet for musikk og språk problematiserer hun selve vanskeligheten av å engasjere musikk i språk og omvendt. Hun gir altså ikke noe svar på om det er vanskelig å snakke om musikk, men utforsker noen av de grunnene som skaper spørsmålet om hvorfor det er vanskelig. Hennes vri på spørsmålet om relasjonene mellom musikk og språk er slik å vende oppmerksomheten mot betydningen av å lytte til språkets lydlighet som et meningskonstituerende element, på samme måte som lyd er musikkens hovedsakelige meningsskapende element. Hun forsøker også på tilsvarende vis å høre det ikke-lyriske språket, det teoretiske språkets, iboende lydlighet eller musikalitet på en slik måte. En undersøkelse av språk med utgangspunkt i språkets audio-akustiske dimensjon utfordrer også det Tellmann omtaler som en filosofisk visualisme.

Kan det være at synssansens dominerende posisjon som modell for tenkning og også språk, har bidratt til at vi mangler et tilsvarende godt teoretisk vokabular om audio-akustiske kvaliteter? Er det derfor det kan være vanskelig å sette ord på audio-akustiske fenomener som musikk, og på språkets egen lydlighet? Diskurser om musikk er ofte metafortunge, og Tellmann har stilt seg spørsmålet om problemene med å sette ord på musikk, kan skyldes metaforfiguren som i sin klassiske form nettopp er billedskapende, det hun forstår som en visuell figur med visualismen som en bakenforliggende struktur.

Komponist og forsker ved Griegakademiet, Rebecka Sofia Ahvenniemi, vil samtale med Tellmann om overnevnte vanskelighet og forholdet mellom musikk og språk. Med sin utøvende så vel filosofiske bakgrunn har hun unike perspektiver på feltet. Ahvenniemi har skrevet rundt 20 vokale verker, blant annet “The Pillow Book” for kor, tuba og slagverk (2017) og “Opera Trailer: Beyoncé and Beyond” (bestilt av Bergen Nasjonale Opera med urfremføring 9. mars 2018). Hun tilnærmer seg språket som et kroppslig uttrykk, og prøver ofte å dreie fokuset bort fra “språklig innhold” som en separat akse.

Ahvenniemi holder også på med en doktoravhandling i filosofi, med tittelen «On the Relationship between Music and Philosophical Writing in Light of Adorno’s Aesthetic Theory». Formålet er å utforske måter musikken som kunstform kan bidra til vår forståelse av å skrive filosofisk. Et kunstverk viser noe, gjennom sin form og prosess, sin interaksjon med samfunnet. Dette kan også være epistemologisk relevant for filosofien, for måten vi forstår språkets muligheter til å uttrykke noe «sant».

Både Ahvenniemi og Tellmann henviser til Rousseaus tankevekkende utsagn: «At first poetry was only spoken; there was no hint of reasoning until much later». Har musikken og språket sklidd fra hverandre som følge av en kultur for å oppfatte og behandle dem ulikt?

Velkommen til en samtale om musikk, språk, litteratur og filosofi. Samtalen vil ledes av redaksjonsmedlem Ola Mile Bruland.

20:30
Building Instrument (konsert)
Hubro-favorittene Building Instrument består av Mari Kvien Brunvoll (vokal, elektronikk, perkusjon og siter), Øyvind Hegg-Lunde (trommer og perkusjon) og Åsmund Weltzien (synth, elektronikk og melodika), og går inn i sitt tiende år som band. De opererer i et svevende skjæringspunkt mellom drømmepop med islett av Cocteau Twins og den mer eteriske siden av 4AD, frijazz, musique concrète og norsk folkemusikk, og den særegne kombinasjonen av akustiske og elektroniske lydbilder gjør Building Instrument unike i den norske samtidsmusikken. Kvien Brunvolls stemme kan knapt beskrives som annet enn et instrument i seg selv. Vi gleder oss til å høre Building Instrument, som slipper sitt tredje album i år, på Blå – i det som er bandets første konsert i 2018!

Vel møtt!

Program

July

August

September

October

November

December

March

May