FULL FRES HELE DAGEN

Musikkfest 2022

En putpurri av 9 artister!

Time, date & age restrictions 13:00 20+
Tickets Free

14:00 Bikelane
15:30 Ayka
16:30 Nadir
17:30 From Scratch
18:30 Misty Coast [duo]
19:30 Porto Geese
20:30 Social Works
21:30 Mokri
22:30 dragongirl

Vi er endelig tilbake på starten av festivalsommeren der vi hører hjemme. Etter to koronautgaver i slutten av august kan vi igjen invitere til fest første lørdagen i juni og til fullversjonen av Musikkfest på BLÅ!

Musikkfest Oslo het tidligere Musikkens Dag og har sitt opphav i det franske arrangementet Fête de la Musique. Verdens største internasjonale musikkfestival ble unnfanget under Jack Lang i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. Arrangementet kom til Norge etter initiativ fra Oslo kommune i 1992.

Fête de la Musique, National Music Day, eller Musikkfest finnes nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Fellesnevnere er at musikken stort sett er utendørs, artistene opptrer vederlagsfritt og alt er gratis for publikum. For å formelt være en del av av Fete de la Musique forutsettes det at arrangementet er den 21. juni. Dette har vist seg vanskelig i Norge, bl.a på grunn av vår ferieavvikling, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg. De siste årene har vi valgt å legge oss fast på den første lørdagen i juni. Selv om Musikkfest Oslo er inspirert av Fete de la Musique er vi med andre ord allikevel formelt ikke en del av denne bevegelsen.

Program

April

May

December