FULL FRES HELE DAGEN

Musikkfest 2023 !

En putpurri av 9 artister!

Time, date & age restrictions 13:00 20+
Tickets Free

14:30 – Orsak:Oslo
15:30 – Bird & Beast (SE)
16:30 – FOAMMM
17:30 – We Might Be Strangers
18:30 – Ond Cirkel (SE)
19:30 – Draümar
20:30 – Pseudo Fruit
21:30 – Tape Trash
22:30 – Ratthew

Musikkfest Oslo het tidligere Musikkens Dag og har sitt opphav i det franske arrangementet Fête de la Musique. Verdens største internasjonale musikkfestival ble unnfanget under Jack Lang i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. Arrangementet kom til Norge etter initiativ fra Oslo kommune i 1992.

Fête de la Musique, National Music Day, eller Musikkfest finnes nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Fellesnevnere er at musikken stort sett er utendørs, artistene opptrer vederlagsfritt og alt er gratis for publikum. For å formelt være en del av av Fete de la Musique forutsettes det at arrangementet er den 21. juni. Dette har vist seg vanskelig i Norge, bl.a på grunn av vår ferieavvikling, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg. De siste årene har vi valgt å legge oss fast på den første lørdagen i juni. Selv om Musikkfest Oslo er inspirert av Fete de la Musique er vi med andre ord allikevel formelt ikke en del av denne bevegelsen.

Program

May

June

July

August

September

October

November

December

January