KONSERT:

$VAI$ÅMAR $VAI $LIPFE$T YOGUTTENE

Tid, dato og aldersgrenser 22:00 20+
Billetter Kjøp billett 150,—

JÆLA BRA $LIPFE$T FOR YOGUTENE $IT ALBUM $VAI
YOGUTENE $PILAR
$U$HI X KOBE $PILAR !!!
HA$TA $PILAR
YOGUTENE $PILAR
D BLIR RAPMU$IK
MA$$E RAP
BARE RAP
VI$ DU LIKAR RAP Å GO $TEMNING Å FRED I VERDEN
KOM !!!
VELDIBRA !!!

EVI $VAI $JERLIGHET

Program

januar

februar

mars

april

mai